Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2017

mydaytoday
1687 f5aa 390
jutro.
Reposted byprimeval primeval

January 30 2015

mydaytoday
6093 5c2e 390
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawithoutlove0 withoutlove0
Sponsored post
feedback2020-admin

January 25 2015

mydaytoday
6570 dc45 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce

January 24 2015

mydaytoday
6588 6845 390
Reposted fromink ink viamarysia marysia
mydaytoday
5723 df94 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamarysia marysia
5459 1284 390

this is great because i bet that’s what they felt like. Like everything else in the world had stopped and it was just the two of them. So freaking cute i’m sad

I’m gonna fucking cry

I can’t wait for this to be me

Reposted fromsailingonsuccess sailingonsuccess viamarysia marysia

January 23 2015

mydaytoday
mydaytoday
- Jaki jest sens życia?
- A, tak - sens. Niektórzy ludzie poszukują go przez całe życie i właśnie dlatego nie mogą go znaleźć. Bo to wcale nie jest skomplikowane. To życie, Filipie. Sensem życia jest samo życie. Rozumiesz?
— Kenneth Boegh Andersen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

January 17 2015

6759 d77a 390
Reposted frombaboooshka baboooshka viawrazliwosci wrazliwosci
mydaytoday
mydaytoday
8859 f815 390
Reposted fromHaszihuana Haszihuana viadiebitchdie diebitchdie
2101 57d0 390

Bande à part (1964) dir. Jean-Luc Godard 

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viadiebitchdie diebitchdie
mydaytoday
Tyle mam ci do powiedzenia. Gdybym się nie wstydził i gdyby był na to czas.
— Tadeusz Konwicki

January 15 2015

mydaytoday
5723 368b 390
Reposted fromnexxt nexxt viaemblemat emblemat
mydaytoday
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viawrong-suspect wrong-suspect
mydaytoday
- Przyjdziesz na mój ślub? - Pewnie, przecież będę panem młodym.
— słodkie
6602 c628 390

January 14 2015

mydaytoday
6533 ae57 390
Reposted fromaammaazing aammaazing viaszlugtime szlugtime
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...